Cookiebeleid van Renovatieshop

Cookies bestaan uit deeltjes code die in de browser zijn geïnstalleerd om de Eigenaar te ondersteunen bij het verlenen van de Dienst volgens de beschreven doelen. Bepaalde doelen waarvoor Cookies zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker. Indien de installatie van Cookies gebaseerd is op toestemming, kan deze toestemming te allen tijde vrij worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Technische Cookies en Cookies voor geaggregeerde statistieken

  • Activiteit die strikt noodzakelijk is voor het functioneren van de Dienst Deze Applicatie gebruikt Cookies om de sessie van de Gebruiker op te slaan en andere activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze Applicatie, bijvoorbeeld gerelateerd aan de verdeling van bezoekers.
  • Activiteit ten aanzien van het opslaan van voorkeuren, optimalisatie en statistieken Deze Applicatie gebruikt Cookies om browsevoorkeuren op te slaan en om de browse-ervaring van de Gebruiker te optimaliseren. Onder deze Cookies vallen bijvoorbeeld Cookies voor de taalinstelling en de valutavoorkeuren, of Cookies voor het beheer van interne statistieken door een partij die direct door de Eigenaar van de site is ingeschakeld.

Overige soorten Cookies of externe partijen die Cookies installeren

Bepaalde van de hieronder genoemde diensten verzamelen statistische gegevens in een geanonimiseerde geaggregeerde vorm en hebben mogelijk niet de instemming van de Gebruiker nodig of worden direct door de Eigenaar beheerd – afhankelijk van hoe deze worden beschreven – zonder hulp van externe partijen. Als door externe partijen uitgevoerde diensten in de onderstaande tools worden genoemd, kunnen deze worden gebruikt om de browsegewoonten van de Gebruikers te volgen – naast de hierin aangegeven informatie en zonder dat de Eigenaar hiervan op de hoogte is. Raadpleeg het privacybeleid van de genoemde diensten voor nadere informatie.
  • Analyses De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen. Google Analytics (Google Ireland Limited) Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.
  • Interactie met externe sociale netwerken en platforms Met dit type diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina’s van deze Applicatie. De interactie en informatie die worden verkregen door deze Applicatie worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk. Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken. We raden u aan om uit te loggen van de betreffende diensten om ervoor te zorgen dat de in deze Applicatie verwerkte gegevens niet opnieuw worden gekoppeld aan het profiel van de Gebruiker. Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook, Inc.) De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild. LinkedIn-knop en sociale widgets (LinkedIn Corporation) De LinkedIn-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met het sociale netwerk LinkedIn, die worden aangeboden door LinkedIn Corporation. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild. Google+ +1-knop en sociale widgets (Google Ireland Limited) De Google+ +1-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met sociale netwerk Google+, die worden aangeboden door Google Ireland Limited. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild. Tweet-knop van Twitter en sociale widgets (Twitter, Inc.) De tweet-knop van Twitter en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Twitter Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk Twitter mogelijk is. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Toestemming geven of intrekken voor de installatie van Cookies

Naast de informatie in dit document, kunnen Gebruikers hun voorkeuren voor Cookies rechtstreeks vanuit de browser beheren en – bijvoorbeeld – voorkomen dat externe partijen Cookies installeren. Via de voorkeuren in de browser kunnen ook in het verleden geïnstalleerde Cookies worden verwijderd waaronder Cookies die mogelijk door deze website zijn opgeslagen na de eerste toestemming hiertoe. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over hoe Cookies in de meest gebruikte browsers zijn te beheren: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer. Met betrekking tot Cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken door te klikken op de gerelateerde opt-out-koppeling (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die in het privacybeleid van de derde worden aangeboden, of door contact op te nemen met de externe partij. Onafhankelijk van de hierboven aangegeven zaken, kunnen Gebruikers ook de instructies volgen van de hier gelinkte initiatieven van de EDAA Your Online Choices (EU), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere vergelijkbare diensten. Via deze initiatieven kunnen Gebruikers hun tracking-voorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt Gebruikers aan om van dit hulpmiddel gebruik te maken naast de in dit document verstrekte informatie.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Renovatie-shop.eu – Solid Group bvba Riemstraat 38 2970 – Schilde (België) Eigenaar contact-e-mailadres: info@renovatie-shop.eu Aangezien de installatie van Cookies door externe partijen en andere traceersystemen door de diensten die binnen deze Applicatie worden gebruikt, technisch niet kunnen worden gecontroleerd door de Eigenaar, zijn de verwijzingen naar Cookies en traceersystemen die door derden worden geïnstalleerd slechts een indicatie. Voor volledige informatie hierover, vragen wij de Gebruiker het privacybeleid te raadplegen voor de betreffende externe diensten die in dit document staan genoemd. Gezien de objectieve complexiteit rond de identificatie van technologieën op basis van Cookies, raden we Gebruikers aan contact op te nemen met de Eigenaar als zij nadere informatie wensen te ontvangen over het gebruik van Cookies door deze Applicatie.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens) Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken. Gebruiksgegevens Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze Applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker. Gebruiker De persoon die gebruikmaakt van deze Applicatie die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene. Betrokkene De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben. Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder) De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid. Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar) De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven. Deze Applicatie De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt. Dienst De Dienst die wordt aangeboden door deze Applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie. Europese Unie (of EU) Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Cookie Kleine gegevenssets die op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen. Juridische informatie Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document. Meest recente update: 19 maart 2020 Accomodata host deze content en verzamelt uitsluitend de strikt noodzakelijk te verstrekken Persoonsgegevens.